Hoşgeldiniz Op. Dr. Arzu BEBEK - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Arzu BEBEK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1970 Ankara doğumlu olan Dr. BEBEK 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 1997-2001 yılları arasında SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanlık eğitimini tamamlayarak aynı hastanede 2008 yılına kadar uzman olarak çalışmış, 2008 tarihinden 2019 Ocak ayına kadar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaya devam etmiştir. 2013-2015 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari sorumluluğunu yürütmüştür.

Türk Tabipler Odası, Türkiye Maternal ve Fetal Tıp Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği üyesidir.

Adayın sci, sci-ekspanded indexleri̇ne gi̇ren uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 4 adet araştırma makalesi, bir adet olgu sunumu vardır. Olgu sunumunda birinci isimdir. Ulusal bir dergide kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. Dr.Arzu BEBEK’in ayrıca ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 14 adet araştırma makalesi, olgu sunumu ve derleme yazıları bulunmaktadır.

Çalıştığım Kurumlar

 

1994-1995 : SSK.Avanos Dispanseri: Pratisyen Hekimlik

1995-1997 : SB.Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi:Asistan Hekimlik

1997-2001 : Göztepe SSK Eğitim ve araştırma Hastanesi :Asistan Hekimlik

2001-2008 : Göztepe SSK Eğitim ve araştırma Hastanesi :Uzman Hekimlik

2008- –      :  SBÜ İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

 Polikistik Over Sendromlu Hastaların Reprodüktif Çağdaki Anne ve Kız Kardeşlerinde Metabolik Parametrelerin Değerlendirilmesi Dr. Volkan Pehlivanoğlu İstanbul 2009 (Tıpta Uzmanlık Tezi).

 

 

 

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI ve diğer)

 

 1. Demir M, Güven D, Koc A, Ozdemir S, Can E. Retinal nerve fiber layer thickness in women with polycystic ovary syndrome. Journal of 2013; 26: 752186. PMID: 24377044 doi:10.1155/2013/752186.
 1. Ozdogan S, Karadeniz P, Kiray E, Bulbul A, Uslu HS, Koc Bebek A. Outcome of Adolescent Pregnancy: A Retrospective Cohort Study WIMJ Open. 2015; 2(2): 38-44. DOI:10.7727/wimjopen.2014.380.
 1. Erenel H,Aydogan Mathyk B, Sal V, Ayhan IKaratas SKoc Bebek A. Clinical characteristics and pregnancy outcomes of Syrian refugees: a case-control study in a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey Arch Gynecol Obstet. 2017; 295(1): 45-50. PMID: 27589848 DOI: 1007/s00404-016-4188-5.
 1. Bebek AK, Agar S, Aydın CErman SÇetinçelik ÜDokucu Aİ. A new chromosomal arrangement due to paternal balanced translocation for syndromic  oesophageal atresia: case report. J Obstet Gynaecol. 2017; 11: 1-2. PMID: 29017392 DOI: 1080/01443615.2017.1357166.
 2. Bulgurcuoglu Kuran S, Iplik ES, Cakmakoglu B, Timirci Kahraman O, Iyibozkurt AC, Koc A, Ergen A, Gulec Yilmaz S, Isbir T. Relation of MPO, MnSOD, NQO1 gene variants in endometrial carcinoma in the line of PCR-RFLP methods Cellular and Molecular Biology 2018; 3: 78-82 E-ISSN : 1165-158X / P-ISSN : 0145-5680.
 1. Aydın C, Koç Bebek A, Ganime Aydeniz E,  Peker N, Gülova Endometrial pathology, risk factors and the diagnostic value of transvaginal ultrasonography in breast cancer patients treated with tamoxifen. Kocaeli Med J. 2017; 6(1):5-12.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Kepkep K, Koc A, Gurpinar H. The value of sonohysterograpy in the diagnosis of abnormal uterine 11th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: 23-28 October 2001. Melbourne/Australia.
 • Sağlam C, Arıcı B, İlhan Y, Alınca CM, Koç Bebek A, Cengiz H. Is Pelvic Organ Prolapse a Cause of Pelvic or LowBack Pain? International Pelvic Pain Society (IPPS) Meeting and 1st Congress of Society of Pelvic Pain and Endometriosis: 4-6 May 2017. Istanbul/Turkey.
 • Cengiz H, Bebek A. Persistent Groin Pain Following Transobturatuar Tape: Management without excision of the tape. Congress of the European Society of the Gynecology: 18-21 October 2017. Barcelona/Spain.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Koç A, Şentürk Ş, Gürpınar H, Kar E, Yetim G, Kepkep K. Abortus imminens olgularında hormonal ve biyokimyasal parametreler ile obstetrik ultrasonografinin prognostik değerlerinin karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi, 2002;17(4):196-99.

 

 1. Koç A, Kar E, Gürpınar H, Yetim, G, Kepkep K. Erken doğumun önceden belirlenmesinde uterin serviksin ultrasonografik özelliklerinin değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi, 2002;17(3):162-66.

 

 1. Koç A, Çakar E, Yetim G, Gürpınar H, Kepkep K. İntrauterin gelişme geriliği olan ve olmayan gebeliklerde fetal ve maternel leptin düzeyinin karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi, 2002;17(4):214-16.

 

 1. Gürpınar H, Koç A, Kar E, Yetim G, Kepkep K. İlk trimesterde gebelik kesesinin şeklinin ve yolk kesesi şekil ve boyutunun gebeliğin sonucunu tahmin etmedeki değeri. Göztepe Tıp Dergisi, 2002; 18(1):4-9.
 1. Kar E, Gürpınar H, Koç A, Yetim G, Kepkep K. Anormal uterin kanamanın tanısında sonohisterografinin değeri. Göztepe Tıp Dergisi, 2002; 17(3):145-48.
 1. Genç S, Gürpınar H, Koç A. Kar E, Kepkep K. Normal gebeler ve preeklamptik olgularda maternal serum inhibin ölçümlerinin değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi, 2002;17(4):226-29.
 1. Kayataş Eser S, Demirdöven G, Mega E. Koç A. Kanadıkırık F. Preeklamptik gebelerde serum lipid düzeyi. Göztepe Tıp Dergisi, 2002; 17(2):99-101.
 1. Kömürcü E, Koç Bebek A, Tüysüz B, Bebek N, Poda M, Madazlı R. Spinal Muskuler Distrofi hastalığının prenatal dönemde moleküler tanısı. Moleküler tanı dergisi 2004;1(1):9-12.
 1. Göynümer FG, Kepkep K, Yetim G, Tuncay Y, Koç A, Tutal E. Doğumlarda majör konjenital anomalilerin retrospektif analizi Perinatoloji Dergisi. 2005; 13(1):31-34.
 1. Koç Bebek A, Davas İ, Akyol A, Varolan A, Yazgan A, Yardım D. Rupture of rudimentary uterine horn pregnancy: A case report. Turkish Journal Of Obstetrics And Gynecology, (TJOD Derg), 2010; Cilt 7: (Özel Sayı 1): Sayfa 62- 53.

 

 1. Pehlivanoğlu V, Koç Bebek A, Akalın A, Süer N. Polikistik Over Sendromlu Hastaların Reprodüktif Çağdaki Anne ve Kız Kardeşlerinde Metabolik Parametrelerin Değerlendirilmesi.  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2011; 21(3): 148-54.

 

 1. Özdemir G, Koç Bebek A, Bilgin Ş, Hancı A. Muhtemel amnion sıvı embolisi: Olgu sunumu. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014; 48(3): 244-7.

 

 1. Koç Bebek A. Menstrual Cycle Disorders and Polycystic Ovary Syndrome in Patients With Epilepsy (Review). Epilepsi  2018; 24 (Suppl. 1): 13-22. DOI: 10.14744/epilepsi.2018.93064.

 

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Sözlü Bildiriler

 • Koç A, Kepkep K ,Yıldızhan B. Konjenital üriner sistem anomalili olgularımızda prenatal tanı ve prognoz. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2002; Antalya

 Yazılı (poster) Bildiriler

 • Arzu Koç, Ahmet Tekşen, Kumral Kepkep. Gestasyonel trofoblastik hastalıkta 2 yıllık klinik     3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 13-16 Eylül 2001; İstanbul.
 • Özge Yılmaz, İnci Davas, Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Ali Yazgan, Arzu Koç Bebek, Duygu Yardım. Polikistik over sendromunda obezite ve insülin rezistansı (203). 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 14-19 Mayıs 2009; Kıbrıs.
 • Arzu Koç Bebek, İnci Davas, Özge Yılmaz, Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ümran Çetinçelik, Ali İhsan Dokucu. Multipl anomalilerle birlikte olan kromozom anomalisi saptanan özefagus anomalisi olgu sunumu (143).7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 14-19 Mayıs 2009; Kıbrıs.
 • Atıf Akyol, Serdar Erman, Gürsel Otlu, Arzu Koç Bebek, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, İnci Davas. Anormal uterin kanamanın nadir bir nedeni: Uterin dehiscens (286). 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 18-23 Mayıs 2010;
 • Atıf Akyol, Suna Kabil Kucur, Canan Acar, N. İnci Davas, Arzu Koç Bebek, Ahmet Varolan, Ali Yazgan. Erken doğum eylemine neden olan virilizasyon, inferior vena kava bası bulgularıyla seyreden dev müsinöz kist adenom olgusu (296). 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010;
 • Arzu Koç Bebek, Günseli Özdemir, Atıf Akyol, Naile İnci Davas, Ahmet Varolan, Hicran Acar, Serdar Erman. Geç dönem insizyon yeri kanaması ile belirti veren amnion sıvı embolisi olgu sunumu (304). 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi : 18-23 Mayıs 2010;
 • Serdar Erman, Arzu Koç Bebek,  Ahmet Varolan,  Atıf Akyol, Ali Yazgan,  Suna Kabil,  Duygu Yardım, İnci Davas. Anormal uterin kanamalı hastaların ayırıcı tanısında ultrasonografi ve histeroskopi sonuçlarının histopatolojik  tanı ile korelasyonu (328). 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23 Mayıs 2010;
 • Duygu Yardım, Arzu Koç Bebek, Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Ali Yazgan,  Serdar Erman, Suna        Kabil, İnci Davas. Antenatal anomali tanısında 131 amniosentez sonucunun nazal kemik, nuchal translusensi, anne yaşı,  ikili ve üçlü tarama testleri ile karşılaştırılması (330). 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23 Mayıs 2010;
 • Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Derya Güngör, Suna Kabil Kucurr, Hicran Acar, Naile İnci Davas, Arzu Koç Bebek, Ali Yazgan, Günseli Özdemir, Alev Atış Aydın. Uterusun malign mikst müllerian tümörü (369). 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 18-23 Mayıs 2010;
 • Fatma Yazıcı Yılmaz, Işıl Ayhan, Begüm Aydoğan, Arzu Koç Bebek. Gebelikte hidrosefali ve ventriküloperitoneal-şant disfonksiyonu: olgu 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi:  11 – 15 Mayıs 2015; Antalya.
 • Fatma Yazıcı Yılmaz, Pınar Bahat, Arzu Koç Bebek, Nazlı Yenigül. Gebelikte tanı konulan   mide adenokarsinom metastazı: olgu sunumu.  Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 11 – 15 Mayıs 2015; Antalya. 
 • Ceyda Aydın, Arzu Bebek, Fatma Yazıcı Yılmaz, Sibel Gülova. Tamoksifen tedavisi alan opere meme kanserli hastalarda endometrial patolojiler, risk faktörleri ve tanıda transvaginal ultrasonografinin rolü. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 11 – 15 Mayıs 2015; Antalya
 • Fatma Yazıcı Yılmaz, Pınar Bahat, Nazlı Yenigül, Arzu Koç Bebek, Meltem Tekelioğlu. İlk trimesterde tespit edilen spontan pnömotoraks: olgu sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: 11 – 15 Mayıs 2015; Antalya.

 Diğer yayınlar: Ulusal Kitap Bölümü

 • Hirsutismus, tanı ve tedavi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Editör: Prof. Dr. Nedim Çiçek. Atlas Tıp Kitabevi, 2011. İstanbul.

 İdari Görevler:

2011 – 2013:   Şişli Etfal E.A.H. Doğumhane koordinatörlüğü ve kalite denetim sorumluluğu

2013 – 2015:   Şişli Etfal E.A.H. Kadın Doğum Klinik İdari sorumluluğu

2013 – 2018:   Şişli Etfal E.A.H Kadın Doğum Kliniği Gebe okulu sorumluluğu ve koordinatörlüğü

 

Bilimsel ve Mesleki kuruluşlara üyelikler:

1-Türk Tabipler Birliği

2-Türk Jinekoloji ve Obstetri  Derneği

3-Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği