Hoşgeldiniz Op. Dr. Arzu BEBEK - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kromozomal veya Genetik Hastalıkların Girişimsel Olmayan Yöntemlerle Taranması ve Teşhis Basamakları (NIPT VEYA NIFTY)

Kromozomal veya Genetik Hastalıkların Girişimsel Olmayan Yöntemlerle Taranması ve Teşhis Basamakları (NIPT VEYA NIFTY)

Kromozomal veya genetik hastalıklar, bir bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilecek ve bazen de hayati tehdit oluşturabilecek durumlar arasında yer alır. Bu nedenle, bu tür hastalıkların erken teşhisi, hastaların tedavi sürecinde önemli bir rol oynar. Ancak, genetik hastalıkların teşhisi genellikle karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Özellikle NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) veya NIFTY (Non-Invasive Fetal Trisomy test) gibi girişimsel olmayan yöntemler, genetik hastalıkların teşhisi için son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Bu yöntemler, genetik hastalıkların teşhisinde hem güvenilir hem de minimal invaziv özellikleri sayesinde tercih edilmektedir. Ancak, bu teknolojilerin nasıl çalıştığını, hangi durumlarda kullanıldığını ve potansiyel avantaj ve dezavantajlarını anlamak, hem hastaların hem de sağlık hizmeti sağlayıcılarının bilinçli kararlar vermesine yardımcı olabilir.
 • 1. Kromozomal ve Genetik Hastalıkların Tanımı ve Önemi
  2. Girişimsel Olmayan Genetik Tarama Yöntemleri: NIPT ve NIFTY
  3. NIPT ve NIFTY’nin Çalışma Prensipleri
  4. NIPT ve NIFTY’nin Avantajları ve Dezavantajları
  5. Sonuç: Genetik Hastalıkların Teşhisi ve Gelecekteki Yönelimler

1. Kromozomal ve Genetik Hastalıkların Tanımı ve Önemi

 • Kromozomal ve genetik hastalıklar, canlıların genetik yapılarında meydana gelen anormallikler sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıklar, genellikle bireylerin DNA’sında meydana gelen mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle kalıtsaldır. Kromozomal hastalıklar, kromozomlarda meydana gelen yapısal değişiklikler sonucu oluşurken; genetik hastalıklar, genlerdeki hatalı bilgi aktarımı sonucunda meydana gelir.
 • Bu hastalıkların önemi, genellikle onların kalıcı ve tedavisi zor olmasıdır. Çoğu genetik ve kromozomal hastalık, yaşam boyu süren sağlık sorunlarına yol açar ve etkilenen bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle, bu tür hastalıkların erken teşhisi ve yönetimi, hastaların yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri için hayati öneme sahiptir.

2. Girişimsel Olmayan Genetik Tarama Yöntemleri: NIPT ve NIFTY

 • Girişimsel olmayan genetik tarama yöntemleri, genetik hastalıkların teşhisinde kullanılan ve genellikle invaziv olmayan tekniklerdir. Bu yöntemler arasında Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) ve Non-Invasive Fetal Trisomy Test (NIFTY) bulunmaktadır. Her iki yöntem de özellikle gebelik döneminde genetik anormalliklerin belirlenmesi için kullanılır.
 • NIPT, anne adayının kanındaki serbest fetal DNA’yı analiz ederek genetik hastalıkların teşhisi konulmasını sağlar. Bu yöntem, genellikle Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu gibi trizomilerin erken teşhisinde kullanılır. Öte yandan, NIFTY testi de benzer bir prensiple çalışır ancak daha geniş bir genetik bozukluk yelpazesini tespit edebilir. Her iki test de minimal risk taşıdığından dolayı, gebelik sürecinde genetik anormalliklerin tespiti için ideal seçeneklerdir.

3. NIPT ve NIFTY'nin Çalışma Prensipleri

 • NIPT ve NIFTY, fetal genetik durumun belirlenmesinde kullanılan girişimsel olmayan tarama yöntemleridir. Her iki test de, genellikle gebeliğin ilk trimesterinde, anne adayının kanındaki serbest dolaşımdaki fetal DNA’yı (cfDNA) analiz eder. Bu DNA parçacıkları, plasentadan annenin kan dolaşımına geçer ve genetik hastalıkların teşhisi için kullanılabilir.
 • NIPT, özellikle trizomi 21 (Down sendromu), trizomi 18 (Edwards sendromu) ve trizomi 13 (Patau sendromu) gibi kromozomal anormallikleri tespit etmek için kullanılır. NIFTY ise daha geniş bir spektrumda genetik bozuklukları tespit edebilir. Bu test, 24 kromozom anomalisi, 30 monogenetik hastalık ve 5 mikrodelesyon sendromunu tespit etme kapasitesine sahiptir. Her iki test de, invaziv olmayan doğaları nedeniyle, gebelik sürecinde genetik anormalliklerin erken tespiti için güvenli ve etkili seçenekler sunmaktadır.
 •  
 • Doğum kontrol hapları, kadınların çoğu tarafından yaygın olarak kullanılan bir hormonal doğum kontrol yöntemidir. Haplar, her gün aynı zamanda alındığında oldukça etkilidir. Doğum kontrol yamaları ve vajinal halkalar da benzer şekilde çalışır, ancak daha az sık uygulanır. Yamalar haftalık olarak değiştirilirken, vajinal halkalar genellikle dört haftada bir değiştirilir. Doğum kontrol enjeksiyonları üç ayda bir yapılır ve hormonal IUD’ler genellikle beş yıl boyunca etkili olabilir. Her bir yöntemin kendi avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle bir kişi hangi yöntemin kendisi için en uygun olduğuna karar verirken bir sağlık hizmetleri sağlayıcısıyla görüşmelidir.

4. NIPT ve NIFTY'nin Avantajları ve Dezavantajları

 • NIPT ve NIFTY testlerinin belirgin avantajları vardır. En önemli avantajlarından biri, her iki testin de girişimsel olmayan yöntemler olmasıdır. Bu, hem anne adayı için hem de bebeği için riski minimalize eder. Dahası, bu testler genellikle gebeliğin erken dönemlerinde yapılır, bu da potansiyel genetik bozuklukların erken tespitini sağlar. Bu erken tespit sayesinde, ebeveynler ve doktorlar daha bilinçli kararlar verebilir ve gerektiğinde uygun tedavi seçeneklerini düşünebilirler.
 • Ancak, NIPT ve NIFTY’nin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Her ne kadar bu testler genetik anormalliklerin erken tespiti için güçlü araçlar olsa da, sonuçlar her zaman kesin değildir. Yani, bu testlerin pozitif bir sonucu, bir çocuğun belirli bir genetik bozukluğa sahip olduğunu kesin olarak göstermez. Ayrıca, bu testler sadece belirli genetik durumları tespit edebilir, bu nedenle bazı nadir genetik hastalıklar gözden kaçabilir. Son olarak, bu testler maliyetlidir ve tüm sigorta şirketleri tarafından karşılanmayabilir. Bu nedenle, bir NIPT veya NIFTY testi yaptırmayı düşünen bir kişi, öncelikle maliyet konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

5. Sonuç: Genetik Hastalıkların Teşhisi ve Gelecekteki Yönelimler

 • Genetik hastalıkların teşhisi, tıbbi bilimin önemli bir parçasıdır ve gelecekte daha da önem kazanacaktır. Gelişen teknolojiler ve genetik araştırmalar sayesinde, genetik hastalıkların erken tespiti ve tedavisi konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. NIPT ve NIFTY gibi girişimsel olmayan testler, bu alandaki en son yeniliklerden sadece birkaçıdır. Bu testler, gebeliğin erken dönemlerinde genetik anormalliklerin tespit edilmesini mümkün kılarak, ebeveynlere ve doktorlara daha bilinçli kararlar verme fırsatı sağlamaktadır.
 • Ancak, genetik hastalıkların teşhisi ve tedavisindeki ilerlemelere rağmen, bu alanda hala çok yol kat etmemiz gerekmektedir. Şu anda bile, bazı genetik hastalıkların tespiti zor olabilir ve tedavi seçenekleri sınırlıdır. Ayrıca, genetik testlerin maliyeti ve erişilebilirliği de önemli bir sorundur. Gelecekte, genetik hastalıkların daha erken ve daha doğru bir şekilde teşhis edilmesine ve tedavi edilmesine olanak sağlayacak daha gelişmiş teknolojilere ve stratejilere ihtiyaç duyacağız. Bu, genetik hastalıkların yönetiminde büyük bir ilerleme ve hasta bakımının önemli bir iyileştirilmesi anlamına gelecektir.# Sonuç: Genetik Hastalıkların Teşhisi ve Gelecekteki Yönelimler
 • Genetik hastalıkların teşhisi, tıbbın en karmaşık ve zorlu alanlarından biridir. Ancak, teknolojinin ilerlemesi ve yeni tarama yöntemlerinin geliştirilmesi, bu alandaki zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştırıyor. NIPT ve NIFTY gibi girişimsel olmayan genetik tarama yöntemleri, hem güvenilirlikleri hem de minimal invaziv özellikleri ile bu alanda önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.
 • Bu yöntemlerin kullanılması, genetik hastalıkların erken teşhisini mümkün kılarak, hastaların tedavi sürecini hızlandırabilir ve yaşam kalitelerini artırabilir. Ancak, her teknoloji gibi, bu yöntemlerin de potansiyel dezavantajları vardır ve bu nedenle, kullanımları her zaman dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.
 • Gelecekte, genetik hastalıkların teşhisi konusunda daha fazla ilerleme beklenmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, genetik hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde daha etkili yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, hem sağlık hizmeti sağlayıcıları hem de hastalar için bu alandaki gelişmeleri takip etmek önemlidir.
 • Sonuç olarak, genetik hastalıkların teşhisi, tıbbın en önemli ve zorlu alanlarından biridir. Ancak, NIPT ve NIFTY gibi girişimsel olmayan genetik tarama yöntemleri, bu alanda önemli ilerlemeler sağlamıştır. Bu teknolojilerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, genetik hastalıkların erken teşhisini mümkün kılarak, hastaların yaşam kalitelerini artırabilir.